För fränt för FLASHBACK del 3

Ursprungligen postat av ozzymandias 
Och idag, 2010-08-10, inträffar 2årsdagen av det tillfälle då den krönika, skriven av EVA ELISABETH Marklund, som uppmålade den lilla psykopaten EVA ELISABETH Andersson som en varelse oskyldigare än Snövit publicerades i Expressen. Sedan dess har åtskilligt hunnit hända och mycket vatten har runnit under broarna. Redan under tidig höst 2008 kom Liza Marklund i blåsväder efter att ha bytt bokagent och beslutat sig för att anlita en person som tidigare dömts för kvinnomisshandel. Visst är det bra att brott så småningom anses vara sonade, men skall verkligen en person som profilerat sig så starkt som Liza Marklund i kampen för slagna kvinnors rättigheter bete sig på det viset, tyckte åtskilliga. Några månader senare kom frilansjournalisten Monica Antonssons bok " Mia - sanningen om Gömda " ut där Marklunds journalistiska metoder effektivt avslöjades. Mycket av den arbetsmetodik Marklund använde i böckerna om Mia går igen i åtskilligt annat hon skriver, har skrivit och kanske även kommer att skriva. Krönikan från augusti 2008 är ett bra exempel på detta, men då den publicerades var Marklunds rykte ännu tämligen oanfrätt.

Det som inte torde vara känt för flertalet är att krönikan framför allt har tillkommit som en gentjänst till Liza Marklunds poliskälla Matilda Galaoul Johansson. Liza Marklunds bok " Livstid " tillkom efter att hon fått oerhört stor hjälp med research av Matilda Johansson, som också står som första namn på tacklistan i bokens slut. Matilda Johansson är också den polis som genomfört den s k brottsutredningen i det fall Liza Marklund refererar, eller kanske snarare förvränger. Förundersökningsledaren i fallet heter emellertid Thomas Bäcker och han går numera att återfinna på Blocket. Det är bara att hoppas att han gör mindre skada där än som s k utredare inom polisen. Matilda Johansson däremot har efter att utredningsdelen på den polisstation där hon var verksam 2006nedlagts övergått till att vara verksam inom Söderortspolisen i Stockholm.

Det fascinerande med Matilda Galaoul Johansson är att hon kan bli brottsutredare trots att hennes hjärna har en storlek som är otillräcklig för att rymma 2 gentemot varandra stridande tankegångar. Tyvärr är inte detta helt ovanligt inom polisen. De flesta poliser har sannolikt genomgått Polishögskolan, dock utan att därvid erhålla några högskolepoäng. Man kanske istället skulle kunna uttrycka det som att de har genomfört Polisskolan. Och har de inte ens gjort det har de kanske sett någon av alla de filmer som producerats om densamma.

Matilda Galaoul Johansson har däremot tagit en alldeles egen väg till positionen som brottsutredare. Som vanlig bilåkande polis på Södermalm i Stockholm kom hon att fatta begär till en cykel i polisens hittegodsförråd. För att komma över denna författade hon och hennes dåvarande partner ett falskt intyg. Båda 2 blev dömda i både tingsrätt och hovrätt för bedrägligt beteende och osant intygande även om partnerns dom var mildare. Man skulle kunna tro att denna lilla incident var början till slutet för Matilda Johanssons karriär inom polisen men den blev istället ingången till en helt ny värld för henne. Hon blev varken avskedad eller degraderad utan befordrades helt enkelt till en rimligtvis mera krävande tjänst. Varför så skedde kan det finnas flera bra svar till.

Poliskåren har i allt väsentligt sedan lång tid tillbaka haft exakt 1 stort krav på sig från politiskt håll och detta krav är av numerär art. När det nu finns ca 20.000 poliser i Sverige kan kanske detta mål anses uppnått. Dock återstår vissa krav från politiskt håll, t ex det om mångfald. Härvidlag är Matilda Galaoul Johansson helt idealisk och därför en person som per automatik kommer att befordras långt över sin inkompetensnivå. Hon är alltså ung, kvinna, av annat etniskt ursprung än det gängse och med en sexuell läggning som uppenbart avviker från det heteronormativa. Det är alltså inte det minsta konstigt att hon, efter att ha visat dokumenterat dåligt omdöme, befordrades till en mera kvalificerad tjänst än den hon tidigare innehade. Man kan annars tycka att hon borde ha kunnat bli aktuell för t ex arbete inom trafikpolisen, men så fungerar det helt enkelt inte för personer med hennes typ av personliga kvaliteter.

Det bör också påpekas att Matilda Galaoul Johansson tidigare anmält den för brottsmisstankar friade personen för förolämpning, en utredning som sedermera lades ner. Detta framgår av protokollet från de förhandlingar som genomfördes gentemot henne och hennes dåvarande partner av Svea hovrätt. Därav framgår också att Matilda Johansson, via sin advokat Johan Eriksson ( känd från TV ), försökte få personen i fråga utesluten från rättegångssalen, något som dock rätten tillbakavisade. Matilda Johansson hade således alla skäl i världen att vilja ta hämnd på en person som yttrat sig förklenande ( om än korrekt ) om hennes s k polisarbete och Liza Marklund stod i en gigantisk tacksamhetsskuld till henne. Givet Marklunds förmåga att förvränga en historia genom att ändra varenda detalj av betydelse och ta bort de fakta hon ogillar är det inte så konstigt att krönikan i Expressen såg ut som den gjorde. Detta resonemang går också att följa i den ( resultatlösa ) anmälan som gjordes till PO efter publiceringen.

En alldeles speciell roll i sammanhanget spelar naturligtvis rådman Allan Camitz. En erfaren domare som på fullt allvar avkunnar en hård, orättvis och framförallt fullständigt felaktig dom har naturligtvis för länge sedan gjort sitt i rättssalen. Vad de nämndemän som var delaktiga i domen sysslade med, annat än att tjänstgöra som nickedockor åt en maktfullkomlig domare, har man all anledning att fråga sig. Flera av dem är verksamma än idag.

Och efter domen höjde Allan Camitz rösten och uttalade sig ungefär i följande ordalag : " Nästa gång jag ser dig sätter jag dig i fängelse ", " Du borde sinnesundersökas " och " Här beviljas inget prövningstillstånd ". Sällan har väl mottot " Argumenteringen svag, höj rösten " känts mera aktuell ! Dessa senare uppgifter finns tillgängliga i den JOanmälan som gjordes gentemot bl a Allan Camitz och Matilda Johansson. Man kan undra vad Allan Camitz hade att säga till Stureplansmördarna efter att ha avkunnat deras dom.

Slutet gott allting gott, skulle man avslutningsvis kanske kunna uttrycka det som, åtminstone för somliga. Allan Camitz går i pension om några år och Matilda Galaoul Johansson har som tidigare nämnts en strålande framtid inom polisen, framför allt p g a att hon i så oerhört hög grad personifierar begreppet mångfald. Själv är hon fortfarande bosatt på Södermalm i Stockholm, men efter cykeltillgreppet har en ny och bättre ( ? ) partner tillkommit. Undvik för all del i världen dessa personer, speciellt om du riskerar att bli anklagad för brottslig verksamhet.

Och ingenting ont kommer naturligtvis någonsin att kunna hända den lilla psykopaten Elisabeth Andersson ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar