JOanmälan

Det här fallet, som alltså avslutades i Svea Hovrätt med att den oskyldigt anklagade blev
frikänd i mål B2414-07, JOanmäldes under sommaren 2008, mål nr 2978/2008. Kanske
var det denna anmälan som gjorde att en av de inblandade personerna, nämligen Matilda
Galaoul Johansson, kontaktade sin mäktiga vän Liza Marklund som därefter med glatt
hjärta kunde skriva en intellektuellt ohederlig betraktelse över händelseförloppet, kanske
hade den kontakten redan tagits tidigare under 2008. Hur som helst, Marklunds krönika
skulle ha publicerats redan i juni 2008, men tidningen Expressen hittade ett senare datum
som skulle visa sig minst lika bra för att skada den i högre instans friade personen och då
handlade det om den från brottsmisstankar friade personens födelsedag !

Anmälan till JO lämnades alltså utan åtgärd. Den som tittar närmare på "utredningen"
från denna myndighet kan dock inte låta bli att undra om JO överhuvud taget gjorde något
alls åt anmälan. Man verkar förvisso ha beställt in hovrättsdomen, men det är ju inte däri
felet står att finna !

Ur 2978/2008 hos JO :

"Härmed gör jag en anmälan gentemot personer, verksamma inom det
svenska rättsväsendet, som enligt min mening behandlat mig otill-
börligt inom ramen för en längre process. De personer jag önskar
anmäla är Matilda Johansson, Thomas Bäcker, Anders Sundholm och
Allan Camitz. Matilda Johansson och Thomas Bäcker var tidigare
verksamma vid Katarina-Sofia närpolisstation på Södermalm. Anders
Sundholm var och är verksam vid City åklagarkammare i Stockholm
och Allan Camitz är rådman vid Stockholms tingsrätt.

Matilda Johansson har personnummer 760402-9327, Thomas Bäcker
har personnummer 630613-6356. Anders Sundholm, har personnummer
480905-0059 och Allan Camitz 490116-9352. Jag reserverar mig för
att något av personnumren kan vara felaktigt.

Genom de nämnda personernas försorg har jag blivit fälld i Stock-
holms tingsrätt för ett brott som jag faktiskt inte har begått.
Jag har sedermera fått upprättelse i Svea Hovrätt men för min del
är skadan ändå skedd. Genom polisena agerande har min antagonist
Elisabeth Andersson 680614-7861 fått tillgång till mina personupp-
gifter, något som hon först utnyttjar till att hota mig under ut-
redningens gång, sedan till att fortsätta anmäla mig för saker jag
helt enkelt inte har gjort." ...

"De av mig anmälda personerna har, kanske mot bättre vetande, helt
enkelt agerat nyttiga idioter åt min antagonist Elisabeth Andersson,
en person som uppvisar ett beteendemönster som karaktäriserar den
kvinnliga psykopaten." ...

"Det värsta med hela processen är troligen att de av mig anmälda per-
sonerna, kanske utan att inse det själva, har banat väg för min
antagonist att fortsätta använda sig av rättssystemet för att göra
min tillvaro outhärdlig och i förlängningen helt enkelt driva bort
mig från det bostadsområde där både jag och Elisabeth Andersson är
" urinvånare "." ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar