POanmälan

Liza Marklunds famösa krönika i Expressen 2008-08-10 anmäldes till PO 273/08 och
överklagades senare till PON 112/08. Yrsa Stenius var vid den tiden tjänstgörande PO.
Avslaget grundar sig i mångt och mycket på vad Expressen anförde, nämligen att det
inte utifrån artikeln var möjligt att identifiera personen den handlade om. Men samma
dag startades en klappjakt på dennes identitet på skvaller- och förtalssajten Flashback.
Elisabeth Andersson registrerade sig denna dag under namnet Tangpil ( en häst ) och
kunde genast tjänstgöra med uppgifter som sedan blev allmängods. Utan hennes insats
hade det inte varit möjligt att så snabbt hänga ut den oskyldigt dömde. Och numera har
dessutom Flashback ändrat policy, så att den som registrerar sig inte kan börja skriva
utan vidare utan måste vänta något dygn. Dessutom tycks man anse att namn måste
maskeras. Men på den tiden var det fritt fram att skandalisera alldeles ohämmat. Och de
försök till svar som försökt nedtecknas på samma forum har utan prut tagit bort av de
s k moderatorerna på sajten, personer som sannolikt har anknytning till Piratpartiet.

POanmälan redovisar annars ganska tydligt konsekvenserna av publiceringen och den
blottlägger också Marklunds motiv för att skriva som hon gör, dvs hon skriver för att
göra en vän en tjänst. Dessa saker ansågs dock inte relevanta. PO ställer m a o inga
som helst krav på sanning. Men att bli utpekad på det sätt som nu skedde kan vara
fullständigt förödande för en icke offentlig person.

Liza Marklund gav som sagt var inga fler ledtrådar än att det handlade om februari 2007.
Det hade varit arbetssamt, men alls icke omöjligt, för en person att leta sig igenom de
arkiv som finns i domstolen. Men nu skedde alltså demaskeringen i stort sett på nolltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar